Borgman Coaching
Coaching by Nikki

Contact en aansprakelijkheid

Contact

Wil je meer informatie en/of jezelf aanmelden, neem dan gerust contact met mij op (per e-mail of telefoon). Ik kijk graag samen met jou naar onze mogelijkheden.


E-mailadres: info@borgmancoaching.nl

Mobiele nummer: 06-27580807

 

 


Aansprakelijkheid

Borgman Coaching, haar medewerkers en/of trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van Borgman Coaching geschiedt op eigen risico.


Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Borgman Coaching, haar medewerkers en/of trainers, is Borgman Coaching niet aansprakelijk.


Borgman Coaching is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Borgman Coaching niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Borgman Coaching behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.


Borgman Coaching is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

 

E-mailen
Bellen
Info